změna klimatu

now browsing by tag

 
 

Potřebujeme revoluci v energetice

Evropa jedním z regionů, jež produkují nejvyšší množství skleníkových plynů na hlavu na světě.

Energetika

Pro budoucnost evropské energetiky je rozhodujících nejbližších 10 let. V jejich průběhu se budou muset manažeři a politici dohodnout, čím nahradíme postupně dožívající generaci uhelných a jaderných elektráren ze sedmdesátých a osmdesátých let minulého století. Životnost elektráren se počítá na desetiletí a emise skleníkových plynů působí na klima další desítky let. Následky našich nynějších rozhodnutí v energetice proto víc než kde jinde ponesou naše děti. Na nás záleží, zda jim odkážeme systém založený na čistých a účinných technologiích, nebo energetický skanzen produkující miliardy tun skleníkových plynů a tisíce tun jaderného odpadu.

Pokud se rozhodneme v Evropě uskutečnit Energetickou revoluci, jen do roku do roku 2030 ušetříme každoročně 55 miliard euro ročně a zároveň snížíme své emise oxidu uhličitého téměř o polovinu. Pokud budeme po této cestě pokračovat do roku 2050, budeme více než polovinu veškeré potřebné energie (a až 88 % elektřiny!) vyrábět z obnovitelných zdrojů a dramaticky snížíme naší dovozní energetickou závislost (ať už jde o ropu, černé uhlí, zemní plyn či jaderné palivo). Zároveň snížíme naše emise oxidu uhličitého téměř o 80 %.

Energetická revoluce počítá s obrovskou rezervou Evropy v oblasti energetické účinnosti. Zvyšování energetické účinnosti nabízí nejjednodušší, nejsnazší a finančně nejvýhodnější způsob omezení emisí skleníkových plynů a zároveň nabízí úsporu koncovým spotřebitelům.

Tato studie současně ukazuje, že technologie pro výrobu obnovitelné energie jsou již dostatečně vyspělé, dostupné a připravené a lze je široce využít. V budoucnosti sehrají zásadní roli – poskytnou nám bezpečnou, spolehlivou a bezemisní energii. Se vzestupem obnovitelných energií nadešel čas odstavit znečisťující uhelné elektrárny, počínaje těmi nejstaršími a nejvíce znečisťujícími.

Globální oteplování

Předstírat, že globální oteplování se neděje, nám nepomůže. Není to fenomén 20. století. Je to fakt. Je to fenomén, o kterém se v dnešní době diskutovalo a příčiny globálního oteplování jsou jedním z nejvíce studovaných předmětů na světě. Již dříve došlo k relativně rychlému celosvětovému oteplování. Globální oteplování je jen jedním z našich důležitých úkolů, jenž musíme vyřešit. To souvisí se změnami skleníkového efektu Země. Poškožune může být zemské klima i fyzické prostředí. Jedním z problémů je celosvětový průměrný nárůst teploty, který byl konstantně pozorován za posledních sto let, možná i déle.

Mezinárodní oteplování a změna klimatu se týkají růstu průměrných celosvětových teplot. Oteplování by mohlo být zvládnutelné, ale v krátkodobém horizontu je to pravděpodobně nezastavitelné. Globální oteplování se stává dilematem v diskusi, která ovlivňuje udržitelnost našich humanitních věd a náš místní i globální ekosystém. Mezinárodní oteplování, označované také jako změna klimatu, je poznamenané nárůst v normální teplotě klimatického systému planety a jeho související důsledky. V důsledku toho se antropogenní globální oteplování v poslední době stalo velkým startem pro lidstvo. Mezinárodní oteplování není jen o změně klimatu.

Od roku 1940 se celosvětové klima zdálo být chladné. Mezinárodní klimatické a teplotní cykly jsou konečným výsledkem složité souhry mezi širokou škálou příčin. Pravděpodobně jste spolu s velkou částí dalších lidí nevěděli, v co věřit u problematiky globálního oteplování. Problém globálního oteplování nelze projednat bez negativních dopadů na životní prostředí, jeho příčiny klimatických změn a způsobu, jakým se pak potýká s lidmi. Pokud nebude s důležitým problémem globálního oteplování seznámen každý člověk na Zemi, bude poměrně těžké zastavit svět před zničením kvůli globálnímu oteplování ve smysluplné budoucnosti. Mnozí lidé již začali chápat, že je třeba přijmout kroky k tomu, aby se co nejdříve dostalo globální oteplování pod kontrolu a různé národy a lidé začali na tom spolupracovat. V Česku nelze důsledky změny klimatu a globálního oteplování odmítnout. Již nyní můžete vidět důsledky změny klimatu a mnoho vědců jasně řeklo, jakou cestou se musíme vydat – je to cesta energetické revoluce…

© 2018: ERevoluce | GREEN EYE Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress